Humán management

A tartós versenyelőny ma már nem csak a pénz, és az azon vásárolt berendezések, technológiák, hanem sokkal inkább szakember és szaktudás kérdése. Az emberi tényezőnek nő a fontossága, számos iparágban elsőrendű versenytényezővé vált.

Az emberi erőforrásokkal kapcsolatos kiadásokat a szervezetek nagy többsége egyre inkább befektetésként és nem költségként kezeli, de a befektetés megtérülése bizonytalan és kockázattal jár.

A képzés egy olyan megtervezett folyamat, amelynek során az egyén, ismeretei, készségei, attitűdje vagy viselkedése módosul annak érdekében, hogy meghatározott tevékenységekben a teljesítménye javuljon. A képzés célja, hogy az adott egyén megfeleljen a szervezet jelenlegi vagy jövőbeni követelményeinek, munkáját hatékonyan legyen képes elvégezni.

A gondoskodó elbocsátás a tömeges létszámleépítés humanizált technikája.

Létszámleépítéssel fenyegető helyzetben a szervezetre komoly külső társadalmi (lakossági, önkormányzati, kormányzati) és belső (szakszervezeti, tulajdonosi, vezetés felől érkező) nyomás nehezedik. Nem szabad engedni, hogy a cég imázsa romoljék, nem megengedhetőek a kedvezőtlen nyilatkozatok. Ha romlik a vállalat piaci megítélése, később nehéz lesz a munkaerő toborzás.

Az újonnan belépő munkavállaló új munkakörnyezetbe kerül, aminek saját értékrendje, kultúrája van. A szervezetnek szocializálnia és integrálnia kell őt. A szocializáció egy bonyolult, hosszan tartó folyamat, amely a kiválasztási eljárással kezdődik, és a bevezetéssel folytatódik, de gyakorlatilag soha nem ér véget.

Karrier: Egyéni fejlődési és előrelépési lehetőség.

Karriertervezés: A szervezet igényei alapján a munkáltató biztosítja a fejlődési és/vagy előrelépési lehetőséget az alkalmazottai részére, azok egyéni elképzeléseivel, adottságaival összhangban. A munkavállaló a karriertervezés alatt, céljainak megfogalmazását és a célok elérése érdekében megtervezett tennivalók számbavételét érti.

A munkaerő toborzás célja, hogy minél több alkalmas jelölt jelentkezzen a meghirdetett munkakörre, tehát jelentkezők gyűjtése, akikből később kiválasztással döntjük el, hogy ki a legalkalmasabb az adott munkakör betöltésére.

Napjainkban egyre inkább érzékeljük a motivált munkatársak elengedhetetlen szükségét. A karácsony előtt adott jutalom úgy tűnik kevés, ettől komplexebb megoldásra kell törekednünk.