A felnőttképzés általában a készségek, képességek fejlesztését tűzi ki célul: pl. problémamegoldás, vezetés, tervezés. A képzési tevékenység lehet strukturált, tudás átadó, vagy kevésbé strukturált, mint pl. a tréning.

A tudás átadó képzések leginkább hasonlítanak az iskolarendszerű tanuláshoz. Oktatási tevékenységünk célja olyan szakmai ismeretek átadása, amelyekkel a hallgató elmélyülhet valamely irányítási alrendszer működtetésében, elsajátíthat olyan szakmai ismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek bizonyos funkciók ellátásában. A hallgatók aktív részvétele az ismeretek elsajátítására és az erről készülő számonkérés sikeres lebonyolítására irányul.

A tréningek során előtérben áll az aktív és a tapasztalati tanulás. A résztvevők tét nélküli helyzetekben, védett környezetben próbálkoznak új viselkedési minták elsajátításával.

A képzési tevékenység

A tréning olyan meghatározott időtartamú, strukturált, intenzív képzés, amely csoportos formában, interaktív eszközökkel közvetíti az átadandó anyagot a résztvevők számára, ahol a tréner a csoport moderátoraként működik.

A szervezetek emberi erőforrásinak mozgósítására építve a cél az egyének és a csoportok fejlesztése annak érdekében, hogy önmaguk képessé váljanak problémáik, fejlesztendő területeik felismerésére, diagnosztizálására, elemzésére és a megoldások kidolgozására. Ennek érdekében célirányos gyakorlatokon keresztül láthatóvá válik, hogyan viselkedik a csoport, az egyén adott szituációkban, majd ezek elemzésével tanulási folyamat indítható el. A tréning értékes hozadéka továbbá egy olyan érzelmi és fogalmi bázis kialakulása, amelynek segítségével a vezetői és munkatársi csapatmunka hatékonysága nagymértékben javítható.

 

A képzési tevékenység

A vezetői tréningekkel törekszünk a vezető, irányító és szervező beosztásban dolgozók munkáját támogatni. Elméleti ismeretekkel, gyakorlati feladatokkal és képességfejlesztéssel járulunk hozzá a vezetők felkészítéséhez, képzéséhez.

Ha egy vezető a gyakorlatok során kilép a komfortzónájából, kiszélesedik látásmódja és ha ehhez még tudást, kapcsolatokat és inspirációt is szerez, képes lesz arra, hogy változtatásokat vigyen véghez önmagában és a cégen belül.

Az alábbi témakörök cégtulajdonosok, felső-, közép- és projektvezetők részére nyújtanak hasznos ismereteket.

 

Célja a már meglévő képességek fejlesztése, magasabb szintre hozása védett környezetben, saját élmények szerzésével, tapasztalati tanulás alapján.

A strukturált gyakorlatok során különböző helyzetekben próbálják ki magukat a résztvevők, majd a visszajelzések segítségével fejlődik ön- és társismeretük. A gyakorlatok a tanulságok levonásával zárulnak.

Az alábbi témakörök a leggyakrabban rendelt tréningjeink témakörei, de egyéb területeken is szívesen fejlesztünk Önnek egyedi, személyre szabott képzést. Ha az alábbiakban felsoroltak között nem talál elképzeléseinek megfelelőt, kérje egyedi ajánlatunkat!

 

A tréning programok csomag ajánlatait aktualizáljuk, ezért egy kis türelmüket kérjük!