Működésfejlesztés

A szervezet irányítási rendszerének továbbfejlesztését megalapozott vállalati gyakorlat és szaktudás birtokában végezzük a stratégia továbbfejlesztése, a működési folyamatok újratervezése, a stratégiaközpontú gazdálkodási rendszer, a teljesítménymérési és értékelő rendszer, valamint a döntéstámogató vezetői információs rendszer területén.

A tevékenységek ellátásához szükséges erőforrásokhoz történő költségek rendelése lehetővé teszi a különböző szintű fedezetek kalkulálását. Megfogalmazzuk a tevékenységek funkciókhoz történő rendelésével a sajátosságokat jól lekövető önelszámoló egységeket (profit, service, cost centerek, költséghelyek), az azokhoz kapcsolódó gazdálkodási elvárásokat, a közöttük lévő teljesítmény átadásokat és elszámoló árakat.

Napjainkban egyre inkább érzékeljük a motivált munkatársak elengedhetetlen szükségét. A karácsony előtt adott jutalom úgy tűnik kevés, ettől komplexebb megoldásra kell törekednünk.

A vállalati célok megvalósításához vezető út kézbentartásához szükséges információs kör meghatározása a szükséges adatbázis specifikálásán túl az előállítási folyamat kialakításával, a támogató eszköz bevezetésével. Tapasztalataink szerint az információk terv-tény-várható idősíkú meghatározása egyaránt szükséges, ennek megfelelően kell kialakítanunk a tervtáblákat és azok előállítási folyamatát, a mérési feltételeket, a várhatózás módszertanát és a mindezeket tartalmazó Controlling Jelentések mindennapi használatba történő beépülését.