A CEQUA Kft. szervezeti felépítése részben a főfolyamatban megnyilvánuló projekt-szintű feladat végrehajtás alapján, részben a támogató folyamatokra épülő funkcionális feladat-elhatárolás alapján egy olyan mátrixba rendezett szervezet, amelynek felelősei részben üzletági szinten, részben a támogató folyamatok szintjén viselnek feladat- és hatáskört.

 

Kránitz Péter ügyvezető igazgató

okleveles közgazda, minőségügyi auditor, szervezetfejlesztési és változásmenedzsment tanácsadó és tréner

Külkereskedelmi, majd pénzügyi területen szerzett szakmai és vezetői tapasztalatok után 1997. óta üzleti folyamatok szervezésével és szervezetfejlesztési tanácsadással foglalkozom. Szaktudásomat 1999-2000-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Minőségügyi mérnökök felsőfokú szaktanfolyamán, majd 2005 - 2006. között a Szent István Egyetem és a FLOW csoport közös szervezetfejlesztési és változásmenedzsment tanácsadó képzésén fejlesztettem. 2002-ben tanúsítványt szereztem az MSZ EN 30011:1993 szerint tett auditori vizsgáról.

Munkám során a vezetésem alatt álló cég több, mint 400 projektet hajtott végre sikeresen. Személyes tapasztalatokat szereztem a stratégiai célok meghatározásában, az üzleti folyamatoknak külső vagy belső követelményrendszer szerinti továbbfejlesztésében, információs, controlling-, minőség- és környezetirányítási alrendszer kiépítésében, információbiztonsági projektekben, illetőleg ezen projektek önálló vezetésében. Gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezem képzési programok készítésében illetőleg szakirányú képzések, készségfejlesztő tréningek és workshopok vezetésében.

Telefon: +36 30 250 0268, drótposta: kranitz@cequa.hu

 

Joó Katalin képzési igazgató

humánmanagement szakértő, szervezetfejlesztési tanácsadó, tréner

A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán szereztem első diplomámat általános iskolai tanító - könyvtár szakon 1998-ban. A csoportvezetői tevékenységet gyermekcsoportokkal kezdtem, pedagógusként három évet dolgoztam. 2000-ben népi játszóházi foglalkozásvezető és textiljáték készítő képesítést szereztem. Másoddiplomámat a gödöllői Szent István Egyetem humánerőforrás menedzser szakán szereztem. 2006-ban végeztem a Szent István Egyetem és a FLOW csoport közös képzésén szervezetfejlesztési tanácsadóként és trénerként. Gyakorlati tapasztalatokkal készségfejlesztő tréningek, outdoor tréning, human management (értékelő és fejlesztő központ), workshop vezetés, valamint szervezeti diagnózis és akciótervezés területén rendelkezem.

Telefon: +36 20 374 7655, drótposta: joo@cequa.hu

 

Kaszásné Králik Judit minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági tanácsadó

növénytermesztési üzemmérnök, vetőmag-gazdálkodási szaküzemmérnök, minőségügyi szakmérnök, HACCP szakértő, munka- és tűzbiztonsági szakértő, tanácsadó és HACCP szakvizsgáztató

1984-1985-ben agronómusként, majd 1997-ig az OMMI Fajtakitermelő állomás vetőmagszaporítási főfelügyelőjeként dolgoztam Monorierdőn. 2000 áprilisában kapcsolódtam be a CEQUA Kft. munkájába, ahol az élelmiszerbiztonsági, egészség- és munkabiztonsági tanácsadás felelőse vagyok.

Telefon: +36 20 426-6453, drótposta: cequa@cequa.hu

 

Szakértőink

 

Kutrovácz Lajos

okleveles gépészmérnök (1986), műszaki és minőségügyi szakértő, a Budapesti Műszaki Egyetem Gépgyártás-technológia Tanszék munkatársa;

Az együttműködésünk célja, hogy szaktudásával segítse a munkánkat speciális műszaki - minőségügyi kérdésekben;

 

 

Dr. Horváth Erika

okleveles vegyészmérnök (1977), BSI Q.A. Lead Assessor (1992), EFQM szakértő (1997), HACCP szakértő és auditor (1998), minőségügyi szaktanácsadó;

Az együttműködésünk célja a CEQUA Kft. élelmiszerbiztonsági szakmai tevékenységének támogatása, komplex, vagy nagy kiterjedésű HACCP rendszerek kidolgozásában a projekt vezetés szakmai támogatása; HACCP igazolások elvégzése; részvétel oktatási programok kidolgozásában;