A szervezetfejlesztés Beckhard - féle meghatározása szerint "a szervezetfejlesztés tervszerű, a szervezet egészére kiterjedő, és felülről szervezett törekvés, amely a szervezet hatékonyságának és életképességének növelését célozza a szervezeti "folyamatokra" való tervszerű beavatkozás útján, magatartástudományi ismeretek felhasználásával."

Alapvetően négy elem kerül a szervezetfejlesztés fókuszpontjai közé, s a szervezetfejlesztés során e négy elemet egyszerre vizsgáljuk. A fókuszálás és a rendszerként kezelés egyszerre érvényes az egyén, a csoport(ok), a szervezet és a vezetés esetében. Az ötödik fókuszpont mindenkor a környezet, azaz az egyént is a környezetével, a csoportot is a környezetével és a szervezetet is mindenkor a környezetével együtt lehet csak vizsgálni.

A szervezetfejlesztés

A szervezetfejlesztés Bekhard – féle meghatározása írja le az OD alapú tanácsadást, de a definíciót vonatkoztathatjuk az emberi oldalú beavatkozásokra is.

Az OD tanácsadás központi módszere a folyamattanácsadás, amelynek jellemzői:

A szervezetfejlesztés

A szervezet irányítási rendszerének továbbfejlesztését megalapozott vállalati gyakorlat és szaktudás birtokában végezzük a stratégia továbbfejlesztése, a működési folyamatok újratervezése, a stratégiaközpontú gazdálkodási rendszer, a teljesítménymérési és értékelő rendszer, valamint a döntéstámogató vezetői információs rendszer területén.

A szervezetfejlesztés

A nemzetközi szabványok összegyűjtik az adott irányítási alrendszer nemzetközi jó gyakorlatát. Lerövidítik az eredmények eléréséhez vezető utat és jelentős megtakarítás tesznek lehetővé az önálló útkeresésekkel szemben. A tanácsadó szakértőként lép a szervezetfejlesztés folyamatába, és ötvözi a szabvány mögött megjelenő szakértelmet a tanácsadás módszereivel, így juttatva versenyelőnyhöz a Megbízót.

A szervezetfejlesztés

A szervezeti kultúra a szervezet tagjai által elfogadott, közösen értelmezett előfeltevések, értékek, meggyőződések, hiedelmek rendszere.

A szervezet tagjai érvényesnek fogadják el, követik és az új tagoknak is átadják, mint a problémák megoldásának követendő mintáját, és mint kívánatos gondolkodási és magatartásmódot.

 

Cequa a facebook-on