Cequa Rólunk - Politikák

POLITIKÁK

Minőségpolitika

Ügyfeleink, tulajdonosaink, munkatársaink és szervezetünk hosszú távú céljainak valóra váltása érdekében elkötelezzük magunkat

 • a vevőink és más érdekelt felek igényeinek kutatása és nemzetközi színvonalú kielégítése mellett;
 • a jogszabályoknak és szabályzóinknak való megfelelésre, szolgáltatásaink szakmai színvonalának mérésére, értékelésére és folyamatos javítására,
 • a vevő- és piacorientált vállalati folyamataink eredményességének fejlesztésére,
 • a szakmai ismereteink, módszereink, eszközeink szüntelen továbbfejlesztésére,
 • a folyamatszemlélet és a kockázattudatos vállalati magatartás fejlesztésére,
 • arra, hogy szakmai tevékenységünkkel és példamutatásunkkal a minőségközpontú gondolkodás beépüljön az ügyfeleink vállalati kultúrájába,
 • valamint arra, hogy folyamatosan megfeleljünk az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványnak.

Környezeti politika

Tudatában vagyunk annak, hogy környezetünk értékeinek megóvása és környezetünk minőségének védelme elemi feltétele az utánunk jövő nemzedékek egészséges életkörülményeinek. Ez a cégfilozófiánk, s ezen belül a környezeti politikánk egyik sarokköve, amelyre minden döntésünk meghozatalakor figyelemmel vagyunk.

Vállalva a felelősséget, amelyet a CEQUA Kft. tanácsadó tevékenységén belül meghatározó MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer kiépítése jelent, elkötelezzük magunkat a környezettudatos gondolkodás általánossá tétele és fejlesztése mellett.

Biztosítjuk a feltételeit annak, hogy a működésünk által a környezeti faktorokra gyakorolt hatás mérhetővé váljon.

Kötelezettségnek tekintjük, hogy a mért környezeti terhelések folyamatos csökkentését szolgáló programokat dolgozzunk ki és vigyünk sikerre.

Törekszünk arra, hogy a kommunikációinkkal a környezeti programjaink sikerei személyes példamutatássá váljanak a partnereink és ügyfeleink szemében.

Folyamatos képzéssel fejlesztjük a kijelölt szaktanácsadóink szakmai ismereteit, munkatársaink környezeti érzékenységét, tudatosságát.

Alapvető kötelességünknek tekintjük a működésünkre vonatkozó környezetvédelmi törvények betartását. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az új jogszabályi előírásokat, és beépítjük azokat a saját működésünkbe, valamint szaktanácsadói tevékenységünkbe.

Irodai infrastruktúránk fejlesztésének központi törekvése a folyamataink elektronizálása, a felhasznált papír és energia mennyiségének csökkentése.

Elkötelezettségünket fejezzük ki a környezetközpontú irányítási rendszer jövőbeni bevezetése mellett.

Etikus magatartás

A CEQUA Kft. azt várja minden munkatársától, hogy magatartásával segítse elő a stratégiai céljainak megvalósulását. Ezért az ETIKAI KÓDEX célja, hogy tájékoztassa valamennyi munkatársát és partnerét azokról az irányelvekről, amelyeknek betartásával meg kíván felelni ezen kívánalmaknak.

Az ETIKAI KÓDEX a CEQUA Kft. minden munkatársára vonatkozik tekintet nélkül arra, hogy azok a CEQUA Kft. vezetésének tagjai, tanácsadói, oktatói, vagy szakértői.

A vállalatunk vezetőitől – az általános elvárásokon túl – a CEQUA Kft. azt várja, hogy

 • mutassanak példát az irányelvek betartásával a munkatársainknak,
 • győződjenek meg arról, hogy a munkatársak tisztában vannak az irányelvek jelentőségével,
 • alakítsanak ki olyan munkahelyi környezetet, amely elősegíti az irányelvek betartását,
 • a munka értékelésekor vegyék figyelembe az irányelvek betartását, az elkötelezettséget a vállalat céljai irányt.

A CEQUA Kft. elvárásait és minden munkatársának egyéni felelősségét az ETIKAI KÓDEX az alábbi négy területen határozza meg.

 1. Etikus üzleti magatartás
 2. Titoktartás
 3. A gazdasági összeférhetetlenség elkerülése
 4. Az összeférhetetlen magatartás következményei.

A CEQUA Kft. vezetése és minden munkatársa ismeri és elkötelezett ezeknek az irányelveknek a betartásában és betartatásában.