BELSŐ IGÉNYEK SZERINTI FEJLŐDÉS

A fejlődés hajtóereje mindig belülről fakad, a kérdés csak az, hogy az alapját külső elvárások képezik-e, vagy a mozgatórugót a belső igények és szükségletek adják. Fejlesztést érhetünk el a szervezet hard és/vagy soft oldalán beavatkozva. A hard oldalon találjuk a működési folyamatokat és az irányítási rendszert, a soft oldalon pedig az embereket és a szervezeti kultúrát.

Működési folyamatok fejlesztése >> 

Irányítási alrendszerek fejlesztése >> 

Emberek fejlesztése >> 

Szervezeti kultúra fejlesztése >>