MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE

Amikor a fejlesztéshez szükséges inputokat a belső igények és szükségletek adják, olyan külső támogatásra van szükségük, amely

 • facilitál, támogat, katalizál,
 • kérdez, ráébreszt,
 • erőforrásokat tár fel,
 • átadja a módszert,
 • feltételezi az Önök aktivitását,
 • tartós sikert eredményez.

A működési folyamatok fejlesztésének állomásai:

 • a vállalati és üzletági stratégia fejlesztése,
 • a működési folyamatok fejlesztése,
 • változásmenedzsment.

A vállalati és üzletági stratégia fejlesztése

A workshopokon és információgyűjtés útján rendszerezett piacelemzés és önértékelés alapján aktualizáljuk a stratégiai elképzeléseket, majd BSC módszerrel kiegészítjük olyan mutatószámokkal, amelyek révén nyomon követhetőek mind az akciók, mind azok teljesülése. Meghatározzuk a célparamétereket vállalati szinten és a megadott stratégiai fontosságú területek vonatkozásában:

 • cél
 • mutató
 • célérték
 • ütemezés

Itt nem csak gazdasági célokat fogalmazunk meg, hanem a piaci munkára, fejlesztésekre, működési hatékonyságra vonatkozóan is.

Ezt követően a hosszú távú cégszintű célokat lebontjuk a folyamatok, felelősök szintjére a célértékek eléréséhez szükséges akcióterv megfogalmazásával együtt. A jelenlegi helyzet és a célértékek eléréséhez szükséges erőforrások közötti rés áthidalására akciókat definiálunk.

A kialakítás lépései:

 • a stratégia aktualizálását, lebontását támogató piacelemzés,
 • meglévő stratégiai elképzelések aktualizálása, számszerűsítése, lebontása releváns területekre, BSC alapon,
 • akcióterv kialakítása,
 • akciók szinkronizálása,
 • stratégia kommunikálása;

A folyamat során az egyes lépések elvégzésére bevonjuk a szervezet kulcsembereit is, hiszen jelentős húzóerőt képviselnek majd a megvalósítás során. A kiemelt fázisokhoz tartozó eredményeket kommunikáljuk a munkatársak felé. A középtávú és éves tervezésbe beépítjük a stratégiából adódó akciókat a fenntartó munkamenet feltételei mellé. Eljutunk a sarokszámok meghatározásától a feladatokhoz tartozó erőforrás tervezésen keresztül a konkrét tervtáblák kitöltéséig, melyek beépülnek a vezetői információs rendszerbe és alapjai az érdekeltségi rendszernek

A működési folyamatok fejlesztése

A stratégiai célértékek, a konkrét vevői elvárások – legyenek azok külső piaciak vagy szervezeten belüliek – adnak inputot a működési folyamatok újraszervezéséhez.

A folyamatok fejlesztése a folyamatmodell áttekintésével indul, a fő- és támogató folyamatok, a hozzájuk tartozó célok, minőségi paraméterek definiálásával. Ezt követően kerül sor a tevékenységszintű lebontásra a jellemző paraméterek (input/kitől, felelős, határidő, output/kinek, feltételek) és az erőforrás szükségletek meghatározására. A fejlesztett folyamatokat D-Risc-ben rögzítjük.

A feladatokhoz tartozó szereplők szerinti kigyűjtéssel meghatározzuk a szervezeti egységek feladatlistáját.

A kialakítás lépései:

 • a tevékenységlánc folyamatának specifikálása,
 • az egyes szakaszok és a hozzájuk kapcsolódó teljesítményátadások definiálása,
 • a szakaszokhoz tartozó tevékenységek részletezése, jellemzők meghatározása,
 • a funkciókhoz tartozó működési felelősségek összegyűjtése,
 • a kialakított új folyamatok kommunikálása

A változások kezelése

A változás sokszor kényelmetlen, de mi azt valljuk, hogy legyen a változás izgalmas játék, amivel felszínre hozzuk az igazi értékeket. Ez egyben a küldetésünk is.

A szervezeti változásokra való felkészülés az üzleti – de akár a non-profit, vagy önkormányzati – szervezetek egyik legmeghatározóbb versenyelőny-forrása. A működési struktúra és a szervezeti kultúra megújítása összetett vezetői kihívás, amely egyszerre feltételez jó elemző képességet és magas szintű motivációs gyakorlatot. A változásmenedzsment lehetővé teszi a szervezet kulcsembereinek, vezetőinek, hogy saját maguk segítsék és irányítsák a változásokat, valamint kezeljék a változásokkal természetesen megjelenő ellenállásokat.

A szervezeti változás általános folyamata: szervezeten belüli vagy kívüli problémák miatt körvonalazódik a változás szükségessége. Szükség van konkrét változtatási ötletre, amit el kell fogadtatni, és az erőforrásokat biztosítani. Ez után következhet a megvalósítás, értékelés és lezárás.

A változás gyorsabban következik be és eredményesebb, ha az embereket tájékoztatják, lelkesítik, meghallgatják és a döntéshozatalba bevonják