IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE

Amikor a fejlesztés középpontjában egy belső hatékonysági cél teljesítése áll és a fejlesztés egy vállalatirányítási alrendszer továbbfejlesztésével történik, a vállalati belső igényeket összekötjük egy jó vállalatirányítási gyakorlat által leírt ismert módszertannal. Tanácsadói közreműködésünk célkeresztjében ilyenkor vagy a stratégiaközpontú irányítási rendszer, vagy a teljesítménymérési és értékelési rendszer, vagy a vállalat vezetői információs rendszerének továbbfejlesztése áll.

Stratégiaközpontú gazdálkodási rendszer

A tevékenységek ellátásához szükséges erőforrásokhoz történő költségek rendelése lehetővé teszi a különböző szintű fedezetek kalkulálását. Megfogalmazzuk a tevékenységek funkciókhoz történő rendelésével a sajátosságokat jól lekövető önelszámoló egységeket (profit, service, cost centerek, költséghelyek), az azokhoz kapcsolódó gazdálkodási elvárásokat, a közöttük lévő teljesítmény átadásokat és elszámoló árakat.

A gazdálkodási felelősségek szintén inputjai az érdekeltségi rendszernek. A költségirányítás alapjainak biztosításán túl megteremtjük az eredmény – likviditás – és vagyongazdálkodás hármasát az elemek közötti összefüggések rendszerezésére.

Teljesítménymérési és értékelési rendszer

Napjainkban egyre inkább érzékeljük a motivált munkatársak elengedhetetlen szükségét. A karácsony előtt adott jutalom úgy tűnik kevés, ettől komplexebb megoldásra kell törekednünk.

A rendszer elemei:

  • Működési és gazdálkodási felelősségek személyre szabottan, munkatársakkal egyeztetve – elvárások és bevállalások;
  • A teljesítéshez szükséges kompetencia és a rendelkezésre álló tudás, készség összevetéséből kapcsolódás a kompetencia menedzsmenthez a rés feltöltésére;
  • Az ösztönzési rendszer helyes arányban megválasztott elemei (mozgó – állandó bér aránya, sikerdíjak – jutalmak, tanulási lehetőség, karrierterv, szociális háló, nyilvános elismerések). Ezeket a tartalmakat munkakörökre határozzuk meg, a konkrét munkatársak esetében történő testre szabás a közvetlen felettes feladata.

A kialakítás lépései:

  • Irányelvek, mérési pontok, célértékek (elvárások) meghatározása;
  • Motivációs csomag kialakítása;
  • Értékelési szempontok és az értékelés folyamata;
  • Adott rendszerességgel megtartott egyéni értékelések. Moduljai: munkatárs értékeli a cégvezetést, a közvetlen felettest; munkatárs értékeli a kollégákkal történő együttműködést; munkatárs értékeli saját magát; közvetlen felettes értékeli a munkatársat; előző időszaki vállalások elérésének értékelése; előrelépési feltételek elérésének értékelése; következő időszakra eső bevállalások, célként történő megfogalmazásban.

Vezetői információs rendszer

A vállalati célok megvalósításához vezető út kézbentartásához szükséges információs kör meghatározása a szükséges adatbázis specifikálásán túl az előállítási folyamat kialakításával, a támogató eszköz bevezetésével. Tapasztalataink szerint az információk terv-tény-várható idősíkú meghatározása egyaránt szükséges, ennek megfelelően kell kialakítanunk a tervtáblákat és azok előállítási folyamatát, a mérési feltételeket, a várhatózás módszertanát és a mindezeket tartalmazó Controlling Jelentések mindennapi használatba történő beépülését