Cequa Emberek fejlesztése

EMBEREK FEJLESZTÉSE

A felnőttképzés általában a készségek, képességek fejlesztését tűzi ki célul: pl. problémamegoldás, vezetés, tervezés. A képzési tevékenység lehet strukturált, tudás átadó, vagy kevésbé strukturált, mint pl. a tréning.

A tudás átadó képzések leginkább hasonlítanak az iskolarendszerű tanuláshoz. Oktatási tevékenységünk célja olyan szakmai ismeretek átadása, amelyekkel a hallgató elmélyülhet valamely irányítási alrendszer működtetésében vagy módszertan alkalmazásában, elsajátíthat olyan szakmai ismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek bizonyos funkciók ellátásában. A hallgatók aktív részvétele az ismeretek elsajátítására és az erről készülő számonkérés sikeres lebonyolítására irányul.

A tréningek során előtérben áll az aktív és a tapasztalati tanulás. A résztvevők tét nélküli helyzetekben, védett környezetben próbálkoznak új viselkedési minták elsajátításával.

Tudás-átadó képzések

  • kockázatmenedzsment alapozó képzés – működési kockázatkezelési technikák és módszerek
  • minőségirányítási ismeretek – alapozó képzés
  • környezetirányítási ismeretek – alapozó képzés
  • üzletmenet-folytonosság, működésbiztonság – alapozó képzés
  • projektmenedzsment ismertek
  • hatékony ügyfélkezelési technikák
  • problémamegoldó csapatmunka és önszervezés

Tréning kínálatunk

  • asszertív kommunikáció tréning
  • hatékony időgazdálkodás tréning
  • a változások kezelése