TÁMOGATÁS

Ha Önök hosszú távú, kölcsönösen előnyös üzleti, szakmai és emberi kapcsolatok kialakítására törekszenek a külső szakértőikkel (erre sok példával szolgálhatunk az elmúlt 2 évtized gyakorlatából), akkor együttműködési szerződés keretében igénybe vehetik az alábbi szolgáltatásainkat:

 • a korábban a közreműködésünkkel kialakított irányítási rendszer éves felügyeleti auditra való felkészítése,
 • a minőség- ill. környezetirányítási vezető munkájának támogatása,
 • korszerű szakmai ismeretek oktatása,
 • a tudatosságot fenntartó – fokozó szakmai akciók lebonyolítása,
 • kockázatcsökkentő tevékenység folyamatos irányítása.

Vállaljuk továbbá az alábbi szakmai közreműködést, eseti vagy folyamatos jelleggel:

 • belsős szervezetfejlesztési projektek tervezését, vezetését,
 • teljesítménymérési és értékelési rendszer kidolgozása, és a működtetés támogatását,
 • vállalati rendezvények támogatását a műhelymunka, vagy versengéses és outdoor programok lebonyolításával,
 • a csoportmunka támogatását workshopok levezetésében, moderálásában,
 • kiállítás-szervezés
 • konferencia-szervezés