TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK

Primer- és szekunder források

Köz- és magángyűjteményekben fellelhető levéltári források felkutatása, rendszerezése és elemzése. Szakbibliográfiák összeállítása, levéltári mutatók szerkesztése. Kutatócsoportokban való részvétel, kutatási eredményeink tudományos konferenciákon és publikációkban való ismertetése.

Tudományos publikáció készítése

Tanulmányok, ismertetők és recenziók publikálása nyomtatott, illetve digitális formában. Kránitz Péter Pál tanulmányai olyan szaklektorált folyóiratokban jelentek meg, mint az 1867 óta megjelenő Századok folyóirat, illetve az izraeli Journal of Levantine Studies.

Tanulmánykötetek szerkesztése

A technikai és tartalmi szerkesztői múltunk jóvoltából jelent meg számos tanulmánykötet és monográfia, úgy, mint a Társadalom Térben és Időben, illetve a Apocalypticism in Early Reformation Hungary. A Kránitz Péter Pál kutatásait ismertető Magyarok a Kaukázusban, illetve a Hungary in Georgia című többnyelvű kötetek a legszebb példái szerkesztői munkánk minőségének.

ifj. Kránitz Péter Pál publikációs jegyzéke >>